Bouwpromotor

De kreek te Meerdonk

Dit project omvat een verkaveling van 12 woningen. Deze zijn per 2 aaneengekoppeld.